Techniki zarządzania stresem i emocjami oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Stres negatywnie wpływa na samopoczucie, szczególnie jeśli jest długotrwały i intensywny. Nie można pozwalać, by stres zabił lub obniżył poziom rzetelnej pracy, predyspozycji czy sprawdzania się w życiu zawodowym. Presja potrafi zniszczyć motywację do pracy, życia w środowisku oraz relacje międzyludzkie, lecz można ją kontrolować i obrócić w korzystny dla naszej osoby sposób.

Na szkoleniu uczestniczki poznają techniki zarządzania stresem w rezultacie będą posiadały wiedzę, jak walczyć ze stresem i jak w tej walce zwyciężać. Trener przekaże praktyczną wiedzę oraz przedstawi techniki, dzięki którym zarządzanie stresem i emocjami stanie się możliwe.

Uczestniczki nabędą wiedzę o:

 • Źródłach własnego stresu oraz swoim stylu reagowania na stres
 • Możliwych działaniach profilaktycznych w ramach zarządzania stresem i emocjami
 • Mechanizmach działania stresu, emocji oraz ich roli w życiu
 • Technikach świadomego oddychania

Uczestniczki nabędą umiejętności:

 • Samoregulacji i samokontroli – wyrażania i kierowania emocjami, panowania nad emocjami i stresem za pomocą poznanych technik.
 • Lepszego rozumienia siebie i innych.
 • Rozwijania inteligencji emocjonalnej przy użyciu poznanych technik.
 • Rozwijania swojej samoświadomości, w tym świadomości ciała.
 • Korzystania z technik umysłowego i fizycznego radzenia sobie z napięciem.
 • Budowania świadomych relacji interpersonalnych.

Uczestniczki pogłębią kompetencje związane z:

 • Zarządzaniem emocjami i stresem.
 • Inteligencją emocjonalną.
 • Samoświadomością.
 • Budowaniem relacji interpersonalnych.

 

Przykładowy program szkolenia:

ROZPOCZĘCIE, OMÓWIENIE CELÓW SZKOLENIA ORAZ POTRZEB UCZESTNICZEK.

TECHNIKI ZARZĄDZANIA STRESEM – wprowadzenie

 • Geneza stresu z życiu.
 • Dystres i eustres – rola stresu.
 • Trzy fazy stresu.
 • Wpływ osobowości na rekcje na stres.
 • Przyczyny stresu w życiu zawodowym. Test.
 • Reakcje organizmu na stres – psychosomatyczne, emocjonalne i poznawcze.
 • Test objawów psychosomatycznych.
 • Lista Holmesa i Rahe’a.

TECHNIKI ZARZĄDZANIA STRESEM – psychika

 • Reframing – przeramowanie myśli jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Siła autosugestii jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Słuchanie własnych uczuć.
 • Technika poznawcze „zaszczepienie się” (przygotowanie do sytuacji stresującej).
 • Metoda 3×5 jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Metody odliczania jako techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Rola snu jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Wizualizacja prowadzona – przeciwdziałanie bezsenności.
 • Muzykoterapia – odprężająca technika radzenia sobie ze stresem.
 • Aromaterapia – pachnąca technika radzenia sobie ze stresem.

TECHNIKI ZARZĄDZANIA STRESEM – ciało

 • Odżywianie – zdrowa dieta jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Rola używek.
 • Kontakt z ciałem. Techniki uważności na reakcje naszego ciała.
 • Zasady odreagowania napięcia jako techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Relaksacja poprzez oddech – głębokie oddychania i medytacja swobodnego oddechu.
 • Metoda Feldenkrais’a jako technika radzenia sobie ze stresem.

TECHNIKI ZARZĄDZANIA STRESEM – ciało

 • Techniki ściskania i rozciągania jako techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Technika interaktywna jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Trening autogenny Schultza jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Relaksacja progresywna Jocobson’ z a jako technika radzenia sobie ze stresem.
 • Masaż relaksacyjny – dlaczego warto z niego korzystać.
 • Sposoby na przemęczenie.

TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI – samoświadomość

 • Inteligencja emocjonalna a rozumienie uczuć i emocji.
 • Korzenie empatii i jej rozwój – empatia i etyka.
 • Technika rozpoznawania własnych uczuć.
 • Techniki rozwoju inteligencji emocjonalnej/ empatii.
 • Podejście racjonalne a podejście emocjonalne – siły i obszary do rozwoju.

TECHNIKI ZARZĄDZANIA EMOCJAMI – samoregulacja

 • Techniki czyszczenia emocji.
 • Techniki radzenia sobie z emocjami.
 • Techniki rozumienia emocji innych osób.
 • Techniki opanowania emocji podczas konfliktów.

Podsumowanie szkolenia

Trener Prowadzący:

IWONA FIRMANTY

PSYCHOLOG/ SOCJOLOG/ TRENER/ COACH ICC

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA

Projekty rozwojowe, szkolenia, spotkania integracyjne, motywacyjne dla kobiet firma Human Skills w ramach projektu Sukces Kobiety Biznesu (wcześniej Sensualna Kobieta Biznesu) miała przyjemność prowadzić dla takich firm jak: British American Tobacco Polska; JTI Polska Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; Open Finance S.A.; Procter&Gamble; Robert Bosch Sp. z o.o.; PGNiG; PKO BP S.A.; Otis Sp. z o.o.; UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o.; Carierr Polska Sp. z o.o.; CGB Sp. z o.o. (Wyjątkowy Prezent); Volkswagen Poznań; Atem Polska Sp. z o.o.; Centrum Informacji Społecznej Krosno; WSH Fala; T.U. Euler Hermes S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Zerochaos Sp. z o.o.; Aquanet

Szkolenie na zamówienie

Zapisz się na szkolenie

  Administratorem danych osobowych jest Human Skills z siedzibą przy ul. Rembielińska 12/19; 03-343 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących usług Human Skills na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności.