KOBIETA W BIZNESIE

SZKOLENIA BIZNESOWE

Zapisz się na szkolenia

Zarządzanie stresem w pracy czyli jak stosować techniki zarządzania stresem i łagodzić jego skutki

Uczestnicy nabędą wiedzę o: Mechanizmach związanych ze stresem. Własnych źródłach stresu i stylu reagowania na stres. Rozpoznawaniu specyficznych dla siebie stresujących wydarzeń i ich potencjalnego wpływu na zdrowie. Profilaktyce stresu oraz metodach redukujących stres i jego skutki. Swoim wewnętrznym potencjale. Uczestnicy nabędą umiejętności:

Zapisz się na szkolenie

Asertywność w biznesie

Uczestnicy szkolenia Asertywność w biznesie nabędą wiedzę o: Sposobach podniesienia samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju z zakresu efektywności i asertywności w biznesie. Technikach asertywnej, dyplomatycznej odmowy i prezentowania poglądów. Zasadach radzenia sobie z atakami personalnymi

Zapisz się na szkolenie

Zarządzanie emocjami z elementami inteligencji emocjonalnej

Uczestnicy nabędą wiedzę o: Inteligencji emocjonalnej oraz jej roli  – w relacjach interpersonalnych, w wyznaczaniu i osiąganiu celów, w samorozwoju. Zasadach rozwijania inteligencji emocjonalnej, jako umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi. Sposobach na lepsze rozumienie siebie i innych. Uczestnicy nabędą umiejętności:

Zapisz się na szkolenie