KOBIETA W BIZNESIE

SZKOLENIA BIZNESOWE

Zapisz się na szkolenia

Autoprezentacja, budowanie marki osobistej i kreowanie wizerunku profesjonalistki

Uczestniczki nabędą wiedzę o: Sposobach zwiększenia pewności siebie. Zależnościach między kreowanym wizerunkiem a pełnionymi rolami społecznymi. Zasadach kreowania wizerunkupod kątem autoprezentacji oraz wystąpień publicznych takich jak np. prezentacje biznesowe, rozmowy z pracownikami. Komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Technikach na redukcję stresu, tremy. Uczestniczki nabędą umiejętności: Budowania wizerunku

Zapisz się na szkolenie