KOBIETA W BIZNESIE

SZKOLENIA BIZNESOWE

Zapisz się na szkolenia

Zarządzanie stresem w pracy czyli jak stosować techniki zarządzania stresem i łagodzić jego skutki (godz. 09:30 – 16:30)

Uczestnicy nabędą wiedzę o: Mechanizmach związanych ze stresem. Własnych źródłach stresu i stylu reagowania na stres. Rozpoznawaniu specyficznych dla siebie stresujących wydarzeń i ich potencjalnego wpływu na zdrowie. Profilaktyce stresu oraz metodach redukujących stres i jego skutki. Swoim wewnętrznym potencjale. Uczestnicy nabędą umiejętności:

Zapisz się na szkolenie