Menedżer jako coach

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą nt. istoty coachingu, jak również rolą szefa jako coacha względem swoich pracowników.
 • Nabycie praktycznych umiejętności i poznanie konkretnych narzędzi, metod i technik potrzebnych w procesie coachingu.
 • Przedstawienie uczestnikom wielu praktycznych przykładów oraz sytuacyjnych case’ów.
 • Przygotowanie uczestników do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, problemami, z oporem.
 • Poznanie praktycznych metod rozmowy z pracownikami.


Korzyści:

 • Nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy dot. coachingu w zarządzaniu pracownikami.
 • Doskonalenie warsztatu menedżerskiego.
 • Poznanie i wykorzystanie korzyści z coachingu (dla pracownika, szefa, firmy) – silnego narzędzia menedżerskiego.
 • Podniesienie efektywności pracy pracowników oraz zespołów, poprawa atmosfery w środowisku pracy i lepszych relacji społecznych w firmie.
 • Możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami, korekta działań, wyeliminowanie błędów i barier, doskonalenie swoich umiejętności radzenia sobie z różnymi zjawiskami i problemami.
 • Zwiększenie świadomości jak powinna wyglądać konstruktywna rozmowa z pracownikiem.
 • Rozwinięcie umiejętności rozmawiania, budowy kultury dialogu i szacunku do pracownika.
 • Dowiedzenie się jak pobudzać wśród pracowników odpowiedzialność za efektywność organizacji.

Program szkolenia:

09:00 – 09:30  Rozpoczęcie szkolenia. Wstęp – omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników.

09:30 – 12:30 Moduł I MENEDŻER COACH. Co to jest  coaching?

 • Na czym polega istota coaching?
 • Jakich sytuacji powinien dotyczyć?
 • Różne rodzaje coachingu (rozwojowy, interwencyjny).
 • Mini-wykład, omówienie przykładu, ćwiczenie w grupach, dyskusja moderowana 

Coaching jako inwestycja.

 • W jaki sposób szef jako coach może rozwijać swoich pracowników?
 • Kiedy coaching, a kiedy inny sposób zarządzania?
 • Korzyści dla pracownika, menedżera, firmy.
 • Mini-wykład, omówienie przykładów, „burza mózgów”

 Etapy pracy coacha i modele pracy coachingowej.

 • Wyznaczanie celów coachingowych.
 • Model GROW.
 • Training on the job i feedback.
 • Wyznaczanie zadań coachingowych.
 • Mini-wykład, przedstawienie konkretnych przykładów, ćwiczenia grupowe

Kluczowe kompetencje menedżera jako Coacha

 • Omówienie kluczowych kompetencji coacha i identyfikacja tych kompetencji u menedżerów.
 • Mini-wykład, dyskusja, ćwiczenia, omówienie przykładów

Zasady udzielania informacji zwrotnej przez szefa-coacha   

 • Rola feedback’u i feedforward w coachingu.   
 • Mini-wykład, omówienie przykładów, dyskusja moderowana, ćwiczenia grupowe

12:30 – 13:10 Przerwa lunchowa

13:10 – 15:30 MODUŁ II MENEDŻER COACH. Model skutecznej komunikacji w coachingu.

 • Poziomy słuchania  z naciskiem na aktywne słuchanie.
 • Zadawanie pytań, rodzaje pytań i zastosowanie.
 • Rola komunikacji niewerbalnej.
 • Bariery komunikacyjne.
 • Mini-wykład, ćwiczenia na aktywne słuchanie i zadawanie pytań, omówienie przykładów  z zakresu komunikacji niewerbalnej

Jak rozwijać twórcze myślenie, kreatywność wśród pracowników?

 • Metody i bariery.
 • Techniki stymulowania kreatywności.
 • Mini-wykład, omówienie przykładów, dyskusja, „burza mózgów”, dzielenie się doświadczeniami

Jak rozmawiać o problemach, o sytuacjach trudnych, jak radzić sobie z oporem?

 • Identyfikacja sytuacji.
 • Sposoby podejścia do problemów.
 • Metody poszukiwania rozwiązań.
 • Mini-wykład, ćwiczenia grupowe, omówienie przykładów,  dyskusja, „burza mózgów”

15:30 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia otwartego MENEDŻER COACH.

 

Cena promocyjna:

 1. Cena promocyjna:

  1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
  2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej. 

  Cena Szkolenia Asertywność w biznesie zawiera:

  1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
  2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
  3. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
  4. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
  5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
  6. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
  7. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Trener Prowadzący:

IWONA FIRMANTY

PSYCHOLOG/ SOCJOLOG/ TRENER/ COACH ICC

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA

Projekty rozwojowe, szkolenia, spotkania integracyjne, motywacyjne dla kobiet firma Human Skills w ramach projektu Sukces Kobiety Biznesu (wcześniej Sensualna Kobieta Biznesu) miała przyjemność prowadzić dla takich firm jak: British American Tobacco Polska; JTI Polska Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; Open Finance S.A.; Procter&Gamble; Robert Bosch Sp. z o.o.; PGNiG; PKO BP S.A.; Otis Sp. z o.o.; UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o.; Carierr Polska Sp. z o.o.; CGB Sp. z o.o. (Wyjątkowy Prezent); Volkswagen Poznań; Atem Polska Sp. z o.o.; Centrum Informacji Społecznej Krosno; WSH Fala; T.U. Euler Hermes S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Zerochaos Sp. z o.o.; Aquanet

Wybierz Termin:

14 września 2020

CENA: 990 zł netto; promocja do 30.09.2020r. 790 zł netto

Zapisz się na szkolenie

  Administratorem danych osobowych jest Human Skills z siedzibą przy ul. Rembielińska 12/19; 03-343 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących usług Human Skills na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności.

  16 listopada 2020

  CENA: 990 zł netto; promocja do 30.09.2020r. 790 zł netto

  Zapisz się na szkolenie

   Administratorem danych osobowych jest Human Skills z siedzibą przy ul. Rembielińska 12/19; 03-343 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących usług Human Skills na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności.