Komunikacja interpersonalna oraz budowanie współpracy

Efektywna komunikacja interpersonalna bez wątpienia ma kluczowe znaczenia dla budowania relacji i współpracy w środowisku zawodowym. Nasz sposób komunikacji wpływa na to w jaki sposób jesteśmy postrzegani i w jaki sposób współpracujemy z innymi, dlatego warto świadomie rozwijać tę kompetencję w drodze do własnego sukcesu. 

Uczestniczki nabędą wiedzę o:

 • na temat własnego stylu komunikacji
 • o zasadach komunikacji interpersonalnej
 • o typologii osobowości bazującej na koncepcji Gustawa Junga (kolory osobowości)
 • o zasadach związanych ze skuteczną komunikacją pod kątem doboru komunikacji niewerbalnej i werbalnej dostosowanej do naszego rozmówcy
 • o prawidłowej komunikacji swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń 
 • o zasadach budowania współpracy

Uczestniczki nabędą umiejętności:

 • mówienia tak, aby zostać usłyszanym
 • komunikacji w trudnych warunkach otoczenia oraz z trudnymi rozmówcami
 • dostosowania się do swojego rozmówcy pod kątem jego typu osobowości w celu budowanej lepszych relacji i współpracy
 • wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań oraz poleceń

Uczestniczki pogłębią kompetencje związane z:

 • strategiczną komunikacją ustną oraz pisemną
 • osobistą skutecznością
 • efektywnością zawodową
 • budowaniem współpracy 

Przykładowy program szkolenia:

ROZPOCZĘCIE, OMÓWIENIE CELÓW SZKOLENIA ORAZ POTRZEB UCZESTNICZEK.

MODUŁ I – Komunikacja interpersonalna w biznesie jako źródło sukcesów w budowaniu relacji.

 • Czy można się nie komunikować?
 • Znaczenie komunikowania się w budowaniu relacji i w zarządzaniu ludźmi.
 • Efektywna komunikacja interpersonalna, a „bariery” komunikacyjne.

MODUŁ II Komunikacja interpersonalna – autoprezentacja jako komunikat.

 • Wiarygodność zawodowa – budowanie wizerunku profesjonalisty.
 • Rola wizerunku w życiu zawodowym.
 • Elementy tworzenia własnego pozytywnego wizerunku – budowanie zawodowego autorytetu.

MODUŁ III – Siła komunikacji werbalnej

 • Anatomia wypowiedzi.
 • Mówienie.
 • Zadawanie dobrych pytań.
 • Odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie.
 • Zniekształcenia w komunikacji werbalnej.
 • Wykorzystanie języka wpływu i perswazji.

MODUŁ IV – Aktywne słuchanie

 • Znaczenie słuchania.
 • Rodzaje pytań możliwych do zastosowania – pytania coachingowe.
 • Słuchać i słyszeć.
 • Pytania jako metoda zbierania informacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Technika parafrazy.

MODUŁ V – Rola informacji zwrotnej

 • Co to jest informacja zwrotna.
 • Jak udzielać motywującej informacji zwrotnej.
 • Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe?
 • Pochwały – jak to działa na innych.

GRA W KOLORY – BUDOWANIE WSPÓŁPRACY ZESPOŁOWEJ

Gra w kolory – podział zespołu zgodnie z wynikami testu w antagonistyczne grupy, których celem będzie osiągnięcie wspólnego celu. Zespoły będą miały za zadanie zakomunikowanie w formie grupowej prezentacji antagonistycznej grupie swojego celu. Podczas tego ćwiczenia grupa ma możliwość przećwiczenia w praktyce najważniejszego fundamentu komunikacji interpersonalnej.

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA.

Trener Prowadzący:

IWONA FIRMANTY

PSYCHOLOG/ SOCJOLOG/ TRENER/ COACH ICC

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA

Projekty rozwojowe, szkolenia, spotkania integracyjne, motywacyjne dla kobiet firma Human Skills w ramach projektu Sukces Kobiety Biznesu (wcześniej Sensualna Kobieta Biznesu) miała przyjemność prowadzić dla takich firm jak: British American Tobacco Polska; JTI Polska Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; Open Finance S.A.; Procter&Gamble; Robert Bosch Sp. z o.o.; PGNiG; PKO BP S.A.; Otis Sp. z o.o.; UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o.; Carierr Polska Sp. z o.o.; CGB Sp. z o.o. (Wyjątkowy Prezent); Volkswagen Poznań; Atem Polska Sp. z o.o.; Centrum Informacji Społecznej Krosno; WSH Fala; T.U. Euler Hermes S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Zerochaos Sp. z o.o.; Aquanet

Szkolenie na zamówienie

Zapisz się na szkolenie

  Administratorem danych osobowych jest Human Skills z siedzibą przy ul. Rembielińska 12/19; 03-343 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących usług Human Skills na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności.