Efektywność osobista – zawodowa pewność siebie, asertywność i zarządzanie sobą w czasie

Uczestniczki szkolenia dowiedzą się, jak wyznaczyć priorytety zawodowe i prywatne, jak gospodarować energią i jak świadomie inwestować we właściwe, codzienne zadania. Poznają takie techniki zarządzania sobą w czasie, które wspomogą je w osiąganiu celów.

Uczestniczki nabędą wiedzę o:

 • Sposobach podniesienia samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju z zakresu efektywności i asertywności.
 • Technikach asertywnej, dyplomatycznej odmowy i prezentowania poglądów.
 • Zasadach radzenia sobie z atakami personalnymi ze strony otoczenia.
 • Zasadach asertywnego radzenia sobie z manipulacją ze strony otoczenia.
 • Sposobach na zwiększenie efektywności i wydajności pracy.
 • Praktycznych narzędziach usprawniających zarządzanie czasem (m.in. zasada Pareto, 60/40, schemat I-BEAM, metoda ALPEN, matryca Eisenhowera)
 • Skutecznym planowaniu celów i ich realizacji poprzez wykorzystanie metody SMART.

Uczestniczki nabędą umiejętności:

 • Skutecznego wyrażania swojego zdania, oczekiwań i poleceń oraz obrony swoich granic.
 • Świadomego budowania swojej siły i stanowczości.
 • Dyplomatycznej odmowy, która nie urazi innych.
 • Prawidłowego określania i planowania celów.
 • Radzenia sobie z presją czasu i stresem.
 • Wypracowania i wykorzystania optymalnych dla siebie metod zarządzania sobą w czasie.
 • Identyfikowania własnych „złodziei czasu”, nieefektywnych nawyków, oszczędności poznawczej.
 • Radzenia sobie ze złymi nawykamii złodziejami czasu.

9:Uczestniczki pogłębią kompetencje związane z:

 • Asertywnością i zawodową pewnością siebie.
 • Komunikacją ustną i pisemną.
 • Planowaniem, realizacją celów i organizacją pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

9:30-10:00 ROZPOCZĘCIE, OMÓWIENIE CELÓW SZKOLENIA ORAZ POTRZEB UCZESTNICZEK.

10:00-11:00 MODUŁ I – PODSTAWY ASERTYWNOŚCI. CZYM JEST ASERTYWNOŚĆ?

 • Jak rozróżnić asertywność od agresji lub uległości?
 • Dlaczego warto być asertywnym?
 • Jakie są warunki asertywności?

 ROZPOZNANIE ASERTYWNOŚCI

 • Jak ocenić swój poziom asertywności? Autodiagnoza własnych silnych i słabych obszarów.
 • Jak rozpoznać asertywność dzięki mowie ciała oraz komunikacji werbalnej?

 11:00-11:10 Przerwa 

11:10-13:00 POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI W ASERTYWNOŚCI

 • Jak wyznaczać osobiste terytorium psychologiczne?

KOMUNIKACJA W ASERTYWNOŚCI. TRENING ASERTYWNOŚCI – KOMUNIKACJA ASERTYWNA

 • Analiza transakcyjna a poziom asertywności. Asertywność a głos dorosłego, głos dziecka i głos rodzica.
 • Jak budować komunikaty asertywne – komunikaty Ja OK., Ty OK.
 • Jak wyrażać asertywność w mowie ciała?
 • Jak wyrażać uznanie na dobrym poziomie asertywności?
 • Jak budować, przekazywać i przyjmować pochwały?
 • Jak przygotować się do udzielanie negatywnych informacji zwrotnych?
 • Kiedy krytykujemy a kiedy budujemy most porozumienia?
 • Jak asertywnie przyjmować negatywne informacje zwrotne?
 • Jak radzić sobie z niesłusznym oskarżeniem ze strony klienta, współpracownika, przełożonego?

 TRENING ASERTYWNOŚCI – WYBRANE TECHNIKI ASERTYWNE?

TRUDNE SYTUACJE W ASERTYWNOŚCI. TRENING ASERTYWNOŚCI- WYRAŻANIE OPINII

 • Jak asertywnie wymieniać poglądy oraz opinie?
 • Jak radzić sobie z barierami przed wyrażeniem własnego zdania?
 • Kiedy nie warto wchodzić w dyskusję?
 • Jak asertywnie prosić bądź egzekwować?
 • Jak asertywnie odmawiać?
 • Kiedy nie warto odmawiać i jak zadbać o swój interes?

KOMUNIKACJA ASERTYWNA Z TRUDNYMI ROZMÓWCAMI

 • Jak reagować na postawę roszczeniową?
 • Jak reagować gdy ktoś nas poniża?
 • Jak reagować gdy ktoś z nas sobie żartuje?
 • Jak reagować gdy ktoś nas lekceważy?

TRENING ASERTYWNOŚCI W KONTAKTACH BIZNESOWYCH

 • Jak być dyplomatycznie asertywnym w kontaktach z przełożonym?
 • Jak być dyplomatycznie asertywnym w kontaktach z klientami?
 • Jak być dyplomatycznie asertywnym w kontaktach ze współpracownikami?

13:00-13:40 Przerwa na obiad 

13:40-15:10 TECHNIKI ZARZĄDZANIA CZASEM – ANALIZA STANU WYJŚCIOWEGO

 • Autodiagnoza zasobów czasowych i błędów w zakresie planowania czasu.
 • Analiza SWOT w kontekście potencjału zarządzania własnym czasem.
 • Lista spraw niedokończonych.
 • Koncepcja „7 nawyków skutecznego działania” Stephena Coveya.
 • Osobista motywacja do działania.

TECHNIKI ZARZĄDZANIA CZASEM – NARZĘDZIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA CZASEM

 • Styl definiowania celów krótko, średnio i długoterminowych; Technika Vonegutta w zakresie realizacji celów; Technika Salami w kontekście szczegółowości zadań; Techniki SMART-er; Zasada Vilfredo Parteo 80/20 w kontekście ustalania priorytetów i ważności; Zasada 60/20/20; Matryca Eisenhowera– pilne, niepilne, ważne, nieważne; Analiza czasu „wrzutek” w kontekście planowania czasu pracy; Zasada „żaby; Zasada 3-5 minut w kontekście realizacji mini zadań; Przeciwdziałanie efektowi „piły” oraz określanie złotej godziny; Techniki przeciwdziałania prokrastynacji (odwlekania w czasie) –  „pomyślę o tym jutro” Scarlet O’Hary; Techniki przeciwdziałania efektowi Parkinsona (efekt drożdży); Technika Pomodoro; Zasady organizowania efektywnych spotkań; Cotygodniowy przegląd zadań i check listy.

15:10-15:20 Przerwa

15:20-16:10 ZARZĄDZANIE CZASEM – EFEKTYWNOŚĆ  OSOBISTA  – po omówieniu technik z zakresu zarządzania czasem, uczestnicy wykonają ćwiczenie indywidualne – rozplanowanie zadań wynikających z listy zadań niedokończonych zgodnie z zaprezentowanymi technikami. Ćwiczenie umożliwia uczestnikowi pracę na własnych przykładach, umożliwiając tym samym przećwiczenie pozyskanej wiedzy podczas szkolenia i dopasowanie poznanych technik do własnej rzeczywistości zawodowej i prywatnej.

16:10-16:30 PODSUMOWANIE SZKOLENIA. SPORZĄDZENIE INDYWIDUALNEGO PLANU ROZWOJU.

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej – sprawdź naszą propozycję.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.
 3. Cena szkolenia  zawiera:
  1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
  2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny – notes, długopis, teczka.
  3. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
  4. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
  5. Certyfikat – zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
  6. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
  7. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Rabaty nie łączą się z innymi promocjami.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Trener Prowadzący:

IWONA FIRMANTY

PSYCHOLOG/ SOCJOLOG/ TRENER/ COACH ICC

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA

Projekty rozwojowe, szkolenia, spotkania integracyjne, motywacyjne dla kobiet firma Human Skills w ramach projektu Sukces Kobiety Biznesu (wcześniej Sensualna Kobieta Biznesu) miała przyjemność prowadzić dla takich firm jak: British American Tobacco Polska; JTI Polska Sp. z o.o.; EDF Polska S.A.; Open Finance S.A.; Procter&Gamble; Robert Bosch Sp. z o.o.; PGNiG; PKO BP S.A.; Otis Sp. z o.o.; UTC Manufacturing Polska Sp. z o.o.; Carrier Chłodnictwo Polska Sp. z o.o.; Carierr Polska Sp. z o.o.; CGB Sp. z o.o. (Wyjątkowy Prezent); Volkswagen Poznań; Atem Polska Sp. z o.o.; Centrum Informacji Społecznej Krosno; WSH Fala; T.U. Euler Hermes S.A.; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; Zerochaos Sp. z o.o.; Aquanet

Wybierz Termin:

28 września 2020

CENA: 740 zł netto; promocja do 30.09.2020r. 590 zł netto

Czas trwania szkolenia: 9:30-16:30

Zapisz się na szkolenie

  Administratorem danych osobowych jest Human Skills z siedzibą przy ul. Rembielińska 12/19; 03-343 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji dotyczących usług Human Skills na podany adres e-mail. Więcej informacji w Polityce prywatności.