Polityka Prywatności serwisu skbiznes.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Human Skills Iwona Firmanty poprzez stronę internetową www.skbiznesu.pl

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Iwona Firmanty prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Human Skills Iwona Firmanty z siedzibą ul. Rembielinska 12 lok.19, 03-343 Warszawa, NIP: 672-176-19-10, REGON 142332440, adres korespondencyjny, ul. Widok, nr 18, lok. 2, 00-023 Warszawa

 

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa krajowego i wspólnotowego, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobowych oraz innych informacji osobom nieupoważnionym.

 

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania takich danych osobowych lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w w formularzach oraz poprzez gromadzenie plików „cookies”.

 

 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

 

 1. Dane, które są podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu zakupu naszej usługi lub kontaktu z Użytkownikiem.

 

 1. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione osobom nieupoważnionym i są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Human Skills Iwona Firmanty.

 

 1. Osobie, która umieściła dane osobowe w formularzu przesłanym za pomocą strony www.humanskills.pl przysługuje prawo wglądu do tych danych, prawo ich modyfikacji oraz prawo żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

 1. Human Skills Iwona Firmanty zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu www.skbiznesu.pl, zmiany mogą wynikać z rozwoju technologii, zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz zmiany w naszym serwisie. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie www.skbiznesu.pl

 

 1. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.skbiznesu.pl

W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.