1582117507_facet-5-szkolenie-osobowosc-1024x1024

FACET5 – SYSTEM BADANIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

Facet5 ma solidną podstawę teoretyczną. Pięcioczynnikowy model osobowości, czyli „Wielka Piątka” jest szeroko akceptowana i uznana za najlepszy sposób opisywania podstawowych bloków osobowości. Szeroka gama krajowych i branżowych grup normatywnych ułatwia dokonywanie porównań. Ciągłe badania rzetelności narzędzi, w tym badania charakterów poszczególnych narodów, dają gwarancję, że Facet5 może być wykorzystywany do rozwiązywania wielu problemów biznesowych

 

Model Facet5 wykorzystuje pięć następujących wymiarów behawioralnych:

 • WOLA– stopień determinacji, asertywności i niezależności u danej osoby.
 • ENERGIA – stopień entuzjazmu, towarzyskości i zaangażowania u danej osoby.
 • UCZUCIOWOŚĆ – stopień otwartości, szczerości, ciepła i wielkoduszności u danej osoby.
 • KONTROLA– stopień systematyczności, porządku i zdyscyplinowania u danej osoby.
 • EMOCJONALNOŚĆ– oddziałuje na pozostałe wymiary Facet5 oraz wpływa na odporność na stres, pewność siebie i stan emocjonalny danej osoby.

 

Wraz z raportem Facet5 otrzymujesz:

 • Indywidualny profil i raport –opisuje indywidualne zachowanie i preferencje.
 • Portret Rodziny – porównuje profil indywidualny do jednej z 17 rodzin referencyjnych.
 • Przewodnik SearchLight – indywidualne mocne strony oraz obszary do rozwoju w odniesieniu do 6 kluczowych kompetencji: Przywództwo, Kompetencje Interpersonalne, Komunikacja, Analiza i Podejmowanie Decyzji, Inicjatywa i Wysiłek, Planowanie i Organizowanie.
 • Przewodnik Wskazówki dla Lidera – w jaki sposób angażować pracownika i jak nim zarządzać.
 • Preferencje dotyczące pracy – oraz indywidualne motywatory wewnętrzne.

 

Inne raporty/moduły:

 • SpotLight – skoncentrowany na sprawach rozwoju. Zapewnia poprawę efektów uczenia się oraz dalszego rozwoju poprzez zwiększenie samoświadomości i efektywne planowanie działań. Cztery elementy składające się na konstrukcje raportu to: Silne strony, Ryzyka, Frustracje, Wyzwania.
 • BackDrop – to w zasadzie proces, który pomaga zdefiniować „aktualny” jak i „idealny” stan kultury organizacji. Pozwala zrozumieć, jak może przebiegać transformacja.
 • Audition– ułatwia rekrutację pracowników, identyfikację talentów i wspiera planowanie karier.
 • SLR – inaczej Przegląd Przywództwa Strategicznego. Analizuje i przewiduje zachowania przywódcze.
 • TeamScape – przedstawia zwięźle i sugestywnie dynamikę zespołu, jego kulturę, relacje międzyludzkie oraz sposoby kierowania pracą oraz jej wykonania.

CENNIK:

Wycena indywidualna na zamówienie. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły: biuro@humanskills.pl, (22) 22 42 195-6.