1579213274_extended-disc-human-skills

EXTENDED DISC – ANALIZA BEHAWIORALNA

Firma Human Skills jest certyfikowanym dostawcą i konsultantem narzędzia.

 

Poznaj możliwości.

Obejrzyj film: Wprowadzenie do Extended DISC

 

ANALIZY INDYWIDUALNE EXTENDED DISC

Analizy behawioralne Extended DISC wykorzystują jako podstawę teoretyczną czterostrefowy model ludzkich zachowań znany powszechnie pod nazwą DISC. Model, zbudowany w oparciu o teorię Carla Gustava Junga, jest bardzo przejrzystym sposobem opisywania i analizowania naturalnego sposobu reakcji jednostki na bodźce z otoczenia.

 

Model nie klasyfikuje ludzi na dobrych i złych. Nie ogranicza także możliwości rozwoju jednostki w którymkolwiek kierunku lub środowisku pracy. Teoria ta opisuje naturalny sposób reakcji w różnych sytuacjach np. styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji.

 

System opracowany przez Extended DISC potrafi w prosty i skuteczny sposób rozpoznawać nasilenie różnych stylów zachowań u osób badanych. Respondenci otrzymują informacje na temat swoich talentów i obszarów rozwojowych. Unikalny system budowania raportów umożliwia różną, w zależności od potrzeb, prezentację wyników zarówno dla pojedynczych osób jak i grup.

Extended DISC Analiza Indywidualna cieszy się największą popularnością wśród wszystkich narzędzi tego typu. Dostarcza respondentowi informacji o jego preferowanych sposobach zachowania, tak zwanych stylach zachowań, co pozwala mu lepiej rozumieć sposoby własnego działania i podejmować lepsze decyzje.

 

Analizy mogą opisywać m.in. naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą. Informacje te zaprezentowane są w sposób, który umożliwi ich wykorzystanie dla zwiększenia efektywności własnego działania.

Analiza Indywidualna jest samooceną. Tym, co odróżnia Analizę Indywidualną od innych narzędzi oceny, jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań, by zniwelować wpływ otoczenia zewnętrznego. W praktyce oznacza to, iż wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia, pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie.

 

Kwestionariusz Analizy Indywidualnej Extended DISC, został adaptowany kulturowo oraz walidowany statystycznie dla polskiej populacji. Jest z powodzeniem stosowany w Polsce od ponad 15 lat w ponad 1 300 organizacji, w takich obszarach jak:

  • Rekrutacja
  • Budowanie ścieżek kariery
  • Awanse wewnętrzne
  • Coaching i mentoring
  • Programy rozwoju umiejętności przywódczych
  • Szkolenia z zakresu komunikacji
  • Szkolenia z zakresu sprzedaży i negocjacji
  • Szkolenia z zakresu obsługi klienta

 

Przeczytaj więcej o narzędziu na blogu Human Skills:

Extended DISC – poznaj kolory osobowości

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z wykonana badania zarówno Tobie, jak i np. Twoim pracownikom lub zespołowi kliknij w poniższy link. Dowiesz się również o dodatkowych obszarach zastosowania tej metodologii.

 

https://www.humanskills.pl/extended-disc/

 

CENNIK:

Wycena indywidualna na zamówienie. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły: biuro@humanskills.pl, (22) 22 42 195-6.